hiện tại vị trí: Nhà » Báo cáo kiểm tra cuộc sống làm việc

Slewing bearing working life test report-1 Slewing bearing working life test report-2 Slewing bearing working life test report-3 Slewing bearing working life test report-4 Slewing bearing working life test report-5 Slewing bearing working life test report-6
filename summary Kích thước tải Cập nhật loại Hình nhỏ Sao chép đường dẫn Tải về
Slewing mang báo cáo thử nghiệm cuộc sống làm việc.pdf 336KB 33 2019-03-07 download Sao chép đường dẫn
336KB
33
2019-03-07
download
Sao chép đường dẫn
Hướng dẫn thiết kế vòng xoay.doc 74KB 446 2018-03-13 Thông tin kỹ thuật của Slewing Ring download Sao chép đường dẫn
74KB
446
2018-03-13
Thông tin kỹ thuật của Slewing Ring
download
Sao chép đường dẫn
Quy trình kiểm tra chất lượng thông số kỹ thuật.pps 37.58MB 248 2017-04-09 Thông tin kỹ thuật của Slewing Ring download Sao chép đường dẫn
37.58MB
248
2017-04-09
Thông tin kỹ thuật của Slewing Ring
download
Sao chép đường dẫn
Vòng xoay Giới thiệu.pdf 4.25MB 245 2017-04-09 Thông tin kỹ thuật của Slewing Ring download Sao chép đường dẫn
4.25MB
245
2017-04-09
Thông tin kỹ thuật của Slewing Ring
download
Sao chép đường dẫn
Danh mục vòng xoay.pdf 24.51MB 457 2017-04-09 Thông tin kỹ thuật của Slewing Ring download Sao chép đường dẫn
24.51MB
457
2017-04-09
Thông tin kỹ thuật của Slewing Ring
download
Sao chép đường dẫn
Hướng dẫn cài đặt và vận hành cho vòng xoay .pdf 3.08MB 264 2017-04-09 Thông tin kỹ thuật của Slewing Ring download Sao chép đường dẫn
3.08MB
264
2017-04-09
Thông tin kỹ thuật của Slewing Ring
download
Sao chép đường dẫn
Hướng dẫn lựa chọn ổ đĩa xoay.doc 25KB 260 2017-04-09 Thông tin kỹ thuật của Slewing Drive download Sao chép đường dẫn
25KB
260
2017-04-09
Thông tin kỹ thuật của Slewing Drive
download
Sao chép đường dẫn
Hướng dẫn sử dụng Slewing Drive.pdf 2.93MB 268 2017-04-09 Thông tin kỹ thuật của Slewing Drive download Sao chép đường dẫn
2.93MB
268
2017-04-09
Thông tin kỹ thuật của Slewing Drive
download
Sao chép đường dẫn
Giới thiệu ổ đĩa xoay.pdf 12.60MB 289 2017-04-09 Thông tin kỹ thuật của Slewing Drive download Sao chép đường dẫn
12.60MB
289
2017-04-09
Thông tin kỹ thuật của Slewing Drive
download
Sao chép đường dẫn
Xu Châu WanDa Slewing Mang Co., Ltd.
Thêm một sự lựa chọn cho bạn!
Xu Châu WanDa Slewing Mang Co., Ltd.
Số 8, Đường Bắc Dianchang, Khu phát triển công nghiệp công nghệ cao, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
+ 86-516-83309366 + 86-516-83303986
info@slew-bearing.com
+ 86-133-37939399 + 86-180 2053 7858

Nhà

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI